Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Katedra tepelné techniky

INFORMACE
O KATEDŘE

Katedra zajišťuje vzdělávání bakalářského, inženýrského a doktorského typu v oboru tepelné techniky a průmyslové keramiky, realizuje vědecko-výzkumné projekty a spolupracuje s průmyslem a komunální sférou při řešení praktických problémů.

STUDIJNÍ
OBORY

Katedra nabízí studium v bakalářském oboru Tepelná technika a keramické materiály, v navazujícím stejnojmenném magisterském oboru a v doktorském oboru Tepelná technika a paliva v průmyslu.

VÝZKUMNÁ
ČINNOST

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na energetickou problematiku moderních technologií, optimalizaci procesů ohřevů a ochlazování, vývoj a použití keramických materiálů, využití sekundárních surovin a netradičních energetických zdrojů.

SPOLUPRÁCE
S PRAXÍ

Katedra tepelné techniky je organizační jednotkou Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, která je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001.

VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

sekretariat635@vsb.cz