Katedra managementu kvality, FMMI, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, Tel.: 597 324 214, Fax: 596 994 218
Úvod Studium Katedra Q magazínOdkazy Knihy Spolupráce Kurzy Ostatní Kontakt


Logo katedry.Aktuality

Odborný seminář: MANAGEMENT KVALITY V PRAXI

Katedra managementu kvality FMMI VŠB - TU Ostrava si Vás dovoluje pozvat na odborný semninář "Management kvality v praxi", který je pořádán u příležitosti 25. výročí založení katedry. Součástí semináře bude setkání absolventů studijních oborů garantovaných Katedrou managementu kvality.

Datum konání semináře: 14. 11. 2017
Čas: 13:00
Místo: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Nová aula, NA 2, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba
Odborní garanti semináře: prof. Ing. Jiří Plura, CSc. a prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.

Bližší podrobnosti, včetně pozvánky a programu semináře naleznete v přiložených souborech: >>>Pozvánka<<< a >>>Program semináře<<<

Seminář: Měsíc kvality 2017

Ostravská pobočka České společnosti pro jakost ve spolupráci s Katedrou managementu kvality pořádá na podporu Měsíce kvality odborný seminář pojatý jako setkání odborné i široké veřejnosti. Seminář je určen pro okruh zájemců z velkých, středních a malých firem zabývajících se navrhováním výrobků, jejich výrobou a zajišťováním služeb, kteří mají zájem o výměnu názorů, zkušeností a poznatků v oblasti managementu kvality, a studentů oborů zaměřených na management kvality.

Datum konání semináře: 15. 11. 2017
Čas: 09:00
Místo: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Nová aula, NA 2, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba
Odborní garanti semináře: Ing. Dagmar Kunčická, Ph.D. a prof. Ing. Jiří Plura, CSc.

Bližší podrobnosti, včetně pozvánky naleznete v přiloženém souboru >>>Pozvánka<<<

Kdo jsme?

Kolektiv pedagogů a doktorandů působících na katedře založené v roce 1992 jako specializovaná oborová katedra studijního oboru "Management jakosti". Členy katedry jsou: Prof. Ing. Jiří Plura, CSc. (vedoucí katedry), Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., Prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc., Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., Prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc., Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc., Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D., Ing. David Vykydal, Ph.D., Ing. Filip Tošenovský, Ph.D., Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D., Ing. Pavel Klaput, Ph.D., Ing. Tereza Smajdorová, Ing. Pavlína Mikulová a Renata Zavadilová (sekretářka). Od roku 1996 zastupujeme VŠB - TU Ostrava v prestižní Evropské nadaci pro management jakosti (EFQM) v Bruselu.
Telefony a emailové spojení na jednotlivé členy katedry naleznete na stránce. " Kontakt ".


Proč jsme?

Základním posláním katedry managementu kvality je prosazování filozofie managementu kvality do praxe formou bakalářského, magisterského a doktorského vzdělávání, řešení výzkumných projektů a poradenství pro různé zainteresované strany. Pokračování ...


Co děláme?

Vzděláváme studenty v rámci akreditovaného studijního oboru "Management kvality". Absolventi tohoto oboru jsou specialisté pro budování, udržování a rozvoj podnikových systémů kvality. Pokračování ...

Copyright © Katedra managementu kvalitySprávce stránek: Ing. David Vykydal, PhD.