Vítáme Vás,
na stránkách Q-magazínu, přílohy internetových stránek Katedry managementu kvality. Elektronický časopis Q-magazín je vědecko-odborným časopisem, vydávaným katedrou managementu kvality Fakulty materiálově-technologické VŠB-TU v Ostravě v půlročních intervalech s cílem zpřístupňovat vědecké poznatky, ale také šířit dobrou praxi a názory v jakékoli oblasti moderního managementu kvality. Je platformou poznání pro pedagogické a vědecké pracovníky vysokých škol, jakož i pro profesionály kvality z různých organizací. Výsledky jejich práce a zkušenosti jsou publikovány v anglickém, českém nebo slovenském jazyce. Všechny příspěvky před zveřejněním procházejí dvojitým posuzováním. Q-magazín vychází vždy k 30. 6. a 30. 11. příslušného kalendářního roku a je dostupný všem zájemcům zdarma. Časopis Q-magazín je jedním z příspěvků k naplňování mise katedry managementu kvality.

Na stránkách Q-magazínu je možné nalézt příspěvky ze 4 oblastí: management kvality, statistika, certifikace, zkušebnictví, normy a kvalita řízení. Množství těchto příspěvků je závislé na našich možnostech (zejména časových). Proto bychom se rádi touto cestou obrátili na všechny manažery kvality, odborníky kvality a všechny další, kteří se o tyto oblasti zajímají, aby se podělili o své zkušenosti a poslali svůj příspěvek. Mohou tak prezentovat nejen sebe, ale i svou firmu. Více....

Veškeré informace jsou zde zdarma. Přesto však upozorňujeme, že pro čerpání informací a zejména pak jejich dalšímu využívání je třeba respektovat některé podmínky. Více....

Věříme, že získané informace na stránkách našeho Q-magazínu Vám budou přínosem, a že tak nepřímo pomůžou ke zvýšení spokojenosti Vašich zákazníků, a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti Vaší firmy.

Kolektiv Katedry managementu kvality, VŠB-TU Ostrava.