Vydává Katedra managementu kvality, FMMI, VŠB - TU Ostrava.
Číslo 1/2019
květen 

1. Problematika Age Managementu v kontextu současných změn. 

2. Aplikace vybraných požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 v korporátním prostředí. 

3. Vývoj certifikace pekařské jedničky na trhu - od ISO 9001 po nejvyšší mezinárodní standardy ... 

4. Využívá se opravdu dostatečně interních auditů jako nástroje pro zlepšování?

5. Kvalita musí mít zvuk aneb jak nechat promluvit kvalitu do života organizace.

6. Podnikové vzdělávání jako faktor rozvoje intelektuálního kapitálu ...

7. Personal Protective Equipment and its Importance.

8. Role manažera kvality ve zdravotnictví.

9. Úvod do technickej čistoty.

Archív starších čísel

Číslo 2/2018 - listopad
Číslo 1/2018 - květen
Číslo 2/2017 - prosinec
Číslo 1/2017 - srpen

Archív příspěvků do srpna 2017

1. Management kvality

2. Statistika

3. Certifikace, zkušebnictví, normy

4. Kvalita řízení

5. Výsledky projektu Leonardo da Vinci

Odkazy

1. Stránky o kvalitě

2. Katedra managementu kvality

ČSN normy pro spotřebitele

1. Slovo úvodem

2. Seznam skupin norem ČSN podle třidníku

3.Seznam norem ČSN

Autorská právaISSN 1213-0451Podmínky zveřejnění příspěvku

TOPlist

Redakční rada:
Předseda:
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., Katedra managementu kvality FMMI, VŠB-TU Ostrava
Členové:
prof. Ing. Jiří Plura, CSc., Katedra managementu kvality FMMI VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc., Katedra managementu kvality FMMI VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Štefan Markulik, Ph.D., Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, SjF TU Košice
Ing. Martin Dudek, Ph.D., Sklárny Moravia, a.s. Úsobrno
Ing. Michal Bohuš, Ph.D., konzultant, Praha
Ing. David Vykydal, Ph.D., Katedra managementu kvality FMMI VŠB-TU Ostrava
Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D., Katedra managementu kvality FMMI VŠB-TU Ostrava
Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D., Katedra managementu kvality FMMI VŠB-TU Ostrava
Ing. Sylva Kazárová, Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu, VVUÚ, a.s. 
Ostrava-Radvanice
Copyright © Katedra managementu kvality.       Správce stránek: Ing. David Vykydal.