615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu
616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu
617 - Katedra chemie
618 - Katedra metalurgie
619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů
632 - Katedra slévárenství
633 - Katedra tváření materiálu
635 - Katedra tepelné techniky
636 - Katedra materiálového inženýrství
637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace
638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii
639 - Katedra kontroly a řízení jakosti
EkF........... - Ekonomická fakulta
FAST... - Stavební fakulta
FS.................. - Strojní fakulta
FEI............ - Fakulta elektrotechniky a informatiky
HGF......... - Hornicko-geologická fakulta
FMMI.. - Fakulta metalurgie a materuálového inženýrství
FBI............ - Fakulta bezpečnostního inženýrství
  Events and conferences
 
INTERNATIONAL CONFERENCE FINANCIAL AND LOGISTICS MANAGEMENT 200914. - 15. 5. 2009
  
INTERNATIONAL CONFERENCE FINANCIAL AND LOGISTICS MANAGEMENT 20077. - 8. 6. 2007
  
INTERNATIONAL CONFERENCE FINANCIAL AND LOGISTICS MANAGEMENT 20059. - 10. 6. 2005
  
INTERNATIONAL CONFERENCE FINANCIAL AND LOGISTICS MANAGEMENT 200325. - 26. 6. 2003
  
    e-mail: marta.nemcova@vsb.cz, tel.: +420 59732 1267, fax: +420 59732 5166
   All rights reserved, webmaster, update: 08. 02. 2010