615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu
616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu
617 - Katedra chemie
618 - Katedra metalurgie
619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů
632 - Katedra slévárenství
633 - Katedra tváření materiálu
635 - Katedra tepelné techniky
636 - Katedra materiálového inženýrství
637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace
638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii
639 - Katedra kontroly a řízení jakosti
EkF........... - Ekonomická fakulta
FAST... - Stavební fakulta
FS.................. - Strojní fakulta
FEI............ - Fakulta elektrotechniky a informatiky
HGF......... - Hornicko-geologická fakulta
FMMI.. - Fakulta metalurgie a materuálového inženýrství
FBI............ - Fakulta bezpečnostního inženýrství
  Staff
Department membersroomphonee-mail
doc. Ing. Lenort Radim, Ph.D.A 53859732 5159radim.lenort@vsb.cz
Head   
doc. Ing. Vozňáková Iveta, Ph.D.A 54559732 5157iveta.voznakova@vsb.cz
Deputy head   
doc. Ing. Janovská Kamila, Ph.D.A 54559732 1264kamila.janovska@vsb.cz
Secretary   
Němcová MartaA 53559732 1267marta.nemcova@vsb.cz
Administration   
prof. Ing. Buchtová Jana, CSc.A 54059732 5161jana.buchtova@vsb.cz
doc. Ing. Nétek Václav, CSc.A 54559732 5160vaclav.netek@vsb.cz
doc. Ing. Vilamová Šárka, Ph.D.A 52159732 4400sarka.vilamova@vsb.cz
Ing. Bonček Richard, MBAR H 30459732 9315richard.boncek@vsb.cz
doc. Ing. Besta Petr, Ph.D.A 53859732 5116petr.besta@vsb.cz
Ing. Kutáč JosefA 63659732 5113josef.kutac@vsb.cz
Ing. Lampa Martin, Ph.D.A 53459732 5162martin.lampa@vsb.cz
Ing. Mynář Martin, CSc.A 63659732 3183martin.mynar@vsb.cz
Ing. Samolejová Andrea, Ph.D.A 53159732 5531andrea.samolejova@vsb.cz
Ing. Sikorová Andrea, Ph.D.A 53159732 5112andrea.sikorova@vsb.cz
Ing. Stoch Milan, Ph.D.A 53959732 5114milan.stoch@vsb.cz
Research:
Ing. Eva ŠvecováA 53559732 5115eva.svecova@vsb.cz
Internal Ph.D. students:
Mgr. Martin ČechA 53559732 5115martin.cech@vsb.cz
Ing. Pavel WicherA 53559732 3356pavel.wicher.st@vsb.cz
External members:
prof. Ing. Krausová Emilie, CSc.A 53759732 5158emilie.krausova@vsb.cz
Ing. Adam Radim, CSc.radim.adam@adam-ova.cz
Ing. Dlugoš Ivan, Ph.D.ivan.dlugos79@gmail.com
Ing. Počta Jan, CSc.A 53459732 5156j.pocta@seznam.cz
    e-mail: marta.nemcova@vsb.cz, tel.: +420 59732 1267, fax: +420 59732 5166
   All rights reserved, webmaster, update: 08. 02. 2010