615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu
616 - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu
617 - Katedra chemie
618 - Katedra metalurgie
619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů
632 - Katedra slévárenství
633 - Katedra tváření materiálu
635 - Katedra tepelné techniky
636 - Katedra materiálového inženýrství
637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace
638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii
639 - Katedra kontroly a řízení jakosti
EkF........... - Ekonomická fakulta
FAST... - Stavební fakulta
FS.................. - Strojní fakulta
FEI............ - Fakulta elektrotechniky a informatiky
HGF......... - Hornicko-geologická fakulta
FMMI.. - Fakulta metalurgie a materuálového inženýrství
FBI............ - Fakulta bezpečnostního inženýrství
  Contact information
Address: Department of economics and management in metallurgy - 634
Faculty of metallurgy and materials engineering
VSB - Technical university of Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Phone: +420 59732 1267 - Marta Němcová - administration
+420 59732 5159 - doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D - Head
Fax: +420 59732 5166
E-mail: marta.nemcova@vsb.cz
radim.lenort@vsb.cz
How to get to us:
  • from Ostrava-Svinov railway station: tram No. 3, 7, 8, 17 in the direction Ostrava - Poruba
  • from Ostrava - Vitkovice railway station: tram No. 7 in the direction Ostrava - Poruba
  • from Ostrava main bus station: tram No. 8 in the direction Ostrava - Poruba
  • the map (the department is located in the building A):
    http://en.vsb.cz/information-about/university/structure/maps/
 
    e-mail: marta.nemcova@vsb.cz, tel.: +420 59732 1267, fax: +420 59732 5166
   All rights reserved, webmaster, update: 08. 02. 2010